Wyposażenie Przychodni Joga Vet


pies w trakcie badania USGW naszej przychodni posiadamy:

 • aparat rentgenowski- wykonujemy wszelkie rodzaje zdjęć rentgenowskich
 • aparat rentgenowski stomatologiczny
 • aparat USG-­ wykonujemy badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej
 • sprzęt do tlenoterapii- zwierzaki we wstrząsie, niezależnie od przyczyny, wymagają tlenoterapii i nierzadko ona ratuje im życie, a w przypadku zwierzaków z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych mamy możliwość podawania leków w formie wziewnej w mieszaninie tlenowo­powietrznej
 • aparat do anestezji wziewnej- minimalizuje reakcje niepożądane leków anestetycznych, wybudzanie zwierząt z narkozy wziewnej jest znacznie szybsze i mniej obciążające układ krążeniowo­oddechowy
 • oscyloemtryczny ciśnieniomierz weterynaryjny-­ wykonujemy pomiary ciśnień, nie tylko u pacjentów szykowanych do zabiegu, ale przede wszystkim u tzw. ‚nerkowców’
 • wysokiej klasy mikroskop laboratoryjny, służący do badań cytopatoloicznych i badań parazytologicznych
 • skaler ultradźwiękowy- urządzenie do usuwania kamienia nazębnego
  wagę elektroniczną,
 • sprzęt do rehabilitacji w postaci piłki, przeszkód, mat do ćwiczeń, lampy na podczerwień oraz do elektrostymulacji jak i akupunktury
 • aparat do laseroterapii BTL 5000- do nieinwazyjnego eliminowania bólu w układzie mięśniowo-szkieletowym
 • pompy infuzyjne- do podawania stałych wlewów dożylnych w trakcie hospitalizacji

Zgodnie z Art. 32 c pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173) informuję, że:

Przychodnia Weterynaryjna Joga Vet do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące- zdjęciowy aparat rentgenowski. Pracownia rentgenowska, w której użytkowane jest urządzenie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie osoby wykonującej zdjęcia w oparciu o dozymetr przez akredytowane laboratorium. Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.